Публиката на Rock’n Pop the Borders

Екипът за управление на проекта Rock’n Pop the Borders осъществи анкетно проучване на 10%-на извадка от публиката на Концерта “Награда за млади автори на музика “Rock’n Pop the Borders”. Бяха анкетирани 50 участници в публиката на концерта. Методът е попълване на анкетна карта с 8 затворени въпроса (участникът има възможност да избере от няколко възможни отговора). 

Основните изводи от проведеното проучване са следните:

1. Жените доминират в публиката на концерта:

Разпределение на публиката по пол

 2. Младежите на възраст от 13 до 25 години са най-големи почитатели на рока, който бе представен по време на концерта: 

Ratio by age

3. Учещите и работещи млади хора са публиката на събития от типа на “Награда за млади автори на музика “Rock’n Pop the Borders”. 

4. Приятелите са съществен дял от публиката на събитието. Това е обяснимо, предвид възрастта на участниците и формата, в който се явяват. Въпреки този факт, можем да кажем, че големият дял на публиката няма никаква лична връзка с участниците в събитието:

Ratio by relation with performers

 5. Интернет (особено – социалните мрежи и приятелствата в тях) е каналът, от който публиката е научила за събитието в най-голяма степен. Информационните сайтове, включително сайтът на проекта, както и плакатите за събитието са другите основни канали за информация, чрез които публиката на “Награда за млади автори на музика “Rock’n Pop the Borders” се е информирала:

By source of information

6. Публиката на “Награда за млади автори на музика “Rock’n Pop the Borders” е била в голямата си част местна – от Дупница или областта. Гостите от страната и съседна Македония са малцинство. На фона на дяловете по местоживеене, обаче, публиката от България е втората по големина, след местната публика, което показва значителен резерв за бъдеще:

By residence

 

7. Публиката е готова да си купи билет за събитие от този тип. Само 14% от анкетираните са отговорили категорично отрицателно на въпроса “Бихте ли си купили билет за такова събитие” (въпрос 7 в анкетната карта). Най-големият дял от заявилите готовност да си купят билет, биха отделили от бюджета си до 5 лв (в 13% от анкетите е посочена стойност 3 лв.). В относително равни дялове, другите отговорили предпочитат стойността да бъде до 10 лв. или над нея (пак в около 13% от анкетите е посочена стойността от 15 лв.). Прави впечатление, че над 90% от приятелите, дошли на концерта, са готови да платят, за да гледат и слушат своите фаворити в конкуренция с други банди:

By ticket cost

Това анкетно проучване е осъществено с помощта на Елисавета Зарева, член на младежкия екип на сдружение “Партньори – Дупница”. Неговата цел е да визуализира профила на публиката на събитието в контекста на възможностите за продължаване на инициативата. Организаторите на проекта – сдружение “Партньори – Дупница” и Регионалния център за устойчиво развитие – Кратово, молят всеки, който използва и цитира данни от него, за обратна връзка на посочените в контактната информация на сайта имейл адреси. 

Проектът Rock’n Pop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005 е съфинансиран от Европейския съюз посредством Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония.