Проучване на публиката на концерта в Куманово

Екипът за управление на проекта Rock’n Pop the Borders осъществи анкетно проучване на 10%-на извадка от публиката на Концерта за популяризиране на проекта в Куманово, Македония. Бяха анкетирани 100 участници в публиката на концерта. Методът е попълване на анкетна карта с 8 затворени въпроса (участникът има възможност да избере от няколко възможни отговора) от случайно подбрани респонденти. Основните изводи са следните:

1. Мъжете доминират като дял от публиката:

men_women

2.  Младежите на възраст от 13 до 25 години са най-големи почитатели на рока:

age

3. Студентите и учениците са основна част от публиката на Концерта в Куманово: 

employment statute

4. Приятелите и роднините съставляват най-голям дял от зрителите на събитието: 

Relations

5. Информацията за събитието е достигнала до публиката чрез приятели, познати, както и чрез радио, телевизия и плакати (почти равни дялове): 

Information sources

6. Логично, огромният дял на публиката е местен – жители на Куманово и общината: 

Residence

7. Публиката и в Куманово също е готова да финансира чрез покупката на билети събитие от този тип:

ticket buying

8. В нетна стойност, македонската публика е склонна да даде малко по-висока сума за билети за събития от типа на проведените в рамките на проекта:

ticket cost

Това проучване бе анонимно и ще се ползва само за нуждите на екипа за управление като аналитичен източник на информация за устойчивостта на проектната идея в следващ период. Огромна благодарност към всички, които взеха участие в провеждането на проучването и ни позволиха да получим реална “снимка” на публиката. Благодарност към доброволческия екип и представителите на Община Куманово, които ни помогнаха при осъществяването на това проучване.  Организаторите на проекта – сдружение “Партньори – Дупница” и Регионалния център за устойчиво развитие – Кратово, молят всеки, който използва и цитира данни от него, за обратна връзка на посочените в контактната информация на сайта имейл адреси. 

Проектът Rock’n Pop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005 е съфинансиран от Европейския съюз посредством Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония.