Финална работна среща на екипа за управление на RnPB